REACH 2018? Vanaf 1 ton!

Vrijdag 1 juni 2018 wordt een belangrijke dag voor u.

Dat kunststoffen vandaag werken met chemisch vervaardigde ketens, de zogenaamde polymeren, is gekend. De hoge performantie van deze ketens wordt bekomen door chemische 'groepen' te enten op de polymeerstructuur. De kennis waarmee alles samengebouwd wordt tot een kunststof product, maakt dat producten een lange levensduur hebben, ze solventen kunnen bevatten (zoals reinigingsmiddelen,...), ze goede bindingen kunnen vormen, enzovoorts...

Uiteraard gaat de sector ook niet zorgeloos om met chemische producten. Sinds 2007 werd REACH van kracht. REACH is een acronym voor; Registratie, Evaluatie en Autorisatie (toelating) van CHemische stoffen die in de Europese Unie (de 28 lidstaten) geproduceerd of geïmporteerd worden.

In Europa zorgt wetgeving (Europese Verordening nr. 1907/2006) er sinds 18 december 2006 voor dat we stoffen en mengsels registreren, nakijken en enkel daar gebruiken waar ze ook toegelaten werden. De verordening werd 1 juni 2007 van kracht. ECHA, het Europese Chemische Agentschap met als basis Helsinki (Finland) volgt via inspecteuren de Europese markt nauwkeurig op en ziet er op toe dat REACH in de ganse Europese Unie perfect wordt toegepast. Het gezamenlijke doel is een perfecte beheersing van risico's, zodat er geen gevaar is voor mens, dier en milieu.

Volgens het REACH-systeem zouden alle stoffen die in de Europese Unie in gebruik zijn of in gebruik worden genomen als volgt behandeld moeten worden:

  • inventariseren via een verplichte registratie van de producent of importeur
  • evalueren voor wat betreft hun risico's voor mens en milieu;
  • en op basis daarvan al dan niet toelating te geven (autorisatie) om de stoffen te gebruiken

 

REACH werd ingevoerd in een aantal stappen. Grootgebruikers dienden als eerste te voldoen. Nadien de middelgrote gebruikers. Vanaf 1 juni 2018 komen de kleinste gebruikers aan bod. Bedrijven die 1 ton gebruiken op jaarbasis (hetzij ongeveer 3 kg per dag) dienen dan ook te voldoen aan REACH. En dit vanaf 31 mei 2018. Op vrijdag 1 juni 2018 geldt dan ook voor hen het onverzettelijke principe: no data, no market.

 

Reach 2018.PNG

Vanuit de federatie werd dan ook al langere tijd opgeroepen om zich in regel te stellen. Verschillende programma's warden georganiseerd en succesvol beëindigd. Vandaag, amper 208 dagen verwijderd van 1 juni 2018, doet de federatie een allerlaatste oproep.

Belangrijk is voor kunststof verwerkers om na te kijken of ze in orde zijn. Wenst u meer informatie? Contacteer dan info@federplast.be.

Veel success!
het Federplast.be Team

 

 

Google+