Petri Ven essenscia.PNG

 

Wat is Federplast.be?

Federplast.be is de Belgische federatie van kunststof- en rubberverwerkers. Maar wat betekent dit? Dit betekent dat Federplast.be kunststofverwerkende bedrjven samenbrengt. De Belgische kunststofverwerkende bedrijven zijn echte KMO's. (KMO : Kleine en Middelgrote ondernemingen.) Federplast.be brengt bedrijven samen met gemiddeld 80 werknemers. Simpelweg omdat enkel de grotere KMO's tijd hebben om rond de tafel te komen zitten. De gemiddelde grootte van een Belgische kunststofverwerkend bedrijf bedraagt 40 werknemers. Een echte sector van KMO's dus.

Heeft Federplast.be leden?

Ja, maar geen betalende leden. Immers de bedrijven welke Federplast.be samenbrengt zijn ofwel lid van Agoria of Essenscia. Bedrijven worden dan ook door één van de moederfederaties "gestuurd" naar Federplast.be. Aangezien een bedrijf reeds lidgeld betaalde aan Agoria of Essenscia, is er geen tweede maal lidgeld verschuldigd. Federplast.be heeft dus geen betalende leden, maar is eerder een platform dat kunststofverwerkers toelaat om met elkaar in gesprek te gaan.

Waarover spreken kunststofverwerkers binnen Federplast.be?

Om dit te verduidelijken grijpen we even terug naar de missie van Federplast.be. Bij de oprichting van het Federplast.be platform, wensten bedrijven samen te komen rondom een opkomende vraag inzake duurzaamheid. Méér dan 30 jaar geleden werd Federplast.be dan ook opgericht. Haar missie is nog steeds dezelfde gebleven:

"Door middel van zijn ledenwerking & maatschappelijke networking ondersteunt Federplast.be de ontwikkeling van de kunststof–en rubberverwerkende industrie in België ter bevordering van een duurzame toekomst."

Werken aan een meer duurzame samenleving dus. Dat doe je niet zo snel. Daartoe dient er heel wat te veranderen. Producten en processen natuurlijk. Maar dat is aan de industriële zijde. Ook wetgeving dient te worden aangepast. Dat is dan weer aan de zijde van de overheid. Verder dienen afspraken met alle stakeholders zoals ngo's, andere federaties,... te worden gemaakt om nieuwe normen en certificaten in het leven te roepen.


Waarom een samenwerking tussen twee grote federaties?

Kunststofverwerkers hebben geen eigen federatie. Daartoe zijn Kunststoffen nog te nieuw. Bijkomend waren kunststofverwerkers niet echt geinteresseerd om een eigen belangenvereniging te starten. Ze wensten veeleer samen te werken. Niet enkel onderling, maar ook met andere schakels in de keten. Het meest voor de hand liggende is dan ook om de schakel welke materialen overziet, als eerste samen te brengen. Dat zijn net Agoria (technologie en metaal) en essenscia (chemie, life sciences en kunststoffen).

Beide federaties zijn een verrijking voor de kunststofverwerker. Een Federplast.be lid koopt immers zijn polymeren bij leden van essenscia (bijvoorbeeld BASF, Total, Bayer, Covestro, Inovyn,...) en verwerkt deze met technologiën en machines geproduceerd door de leden van Agoria (bijvoorbeeld ABB,..).

Hoeveel bedrijven brengt Federplast.be zo samen?

Federplast.be brengt alle Belgische kunststofverwerkers samen die lid zijn van Agoria of Essenscia. Dat doet Federplast.be voor alle mogelijke types polymeren, en voor alle mogelijke verschillende markttoepassingen. Andere kunststofverwerkers kunnen ook aansluiten, maar als aangesloten lid. Zij betalen wel rechtstreeks aan Federplast.be een jaarlijkse vergoeding.

Zo werkt Federplast.be vandaag voor een groep van 247 bedrijven. Samen realiseren zij een omzet van 7,8 miljard Euro op jaarbasis. Voorzien ze in een tewerkstelling van bijna 21.000 werknemers in België.

Het zijn bedrijven die zich vooral laten opmerken door het tewerkstellen van medewerkers met een opleiding op hoger niveau, door een hoge graad van innovatie en door hun doorgedreven optimalisatie van de toegepaste processen.

 

Hoe belangrijk zijn kunststofverwerkers voor België?

Erg belangrijk. Indien we België als een gezin zouden beschouwen, dan zorgen de kunststofverwerkers voor aardig wat geld binnen "het gezin België". Immers van hun gegenereerde omzet van 7,8 miljard Euro op jaarbasis, wordt ongeveer een 2/3e geëxporteerd. Dat zijn dus "inkomsten" voor "het gezin België". Bijkomend leveren ze aan bijna 21.000 mensen werk in België.

 

Zullen kunststofverwerkers altijd in België blijven?

We hopen het zeker. Immers Belgische kunststofverwerkers evolueren bijzonder snel naar een circulaire economie. De markt vindt dat het altijd nog sneller kan, in vergelijking met onze buurlanden zijn Belgische kunststofverwerkers veruit de beste leerling in de Europese klas.

Daarenboven kennen Belgische kunststofverwerkers ook een bijzonder hoog exportcijfer: 66%. Hiervan wordt méér dan 75% geëxporteerd naar de ons omringende landen. Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zijn voor Belgische kunststofverwerkers concurrenten. En die concurrentie is bijzonder hard. Immers eenzelfde product wordt maar één keer verkocht. 

In België produceren betekent produceren ondanks een hoge loonkost. Machines laten opereren ondanks een hoge energiekost. De Kunst in Kunststoffen bestaat er in België uit om deze hoge kosten te compenseren. Dit doen kunststofverwerkers door in te zetten op kunststof producten (artikelen) met een hoge toegevoegde waarde.

Andere laagwaardigere kunststoffen, de zogenaamde 'commodity products', worden steeds meer ingevoerd vanuit Noord-Afrika, het Midden-Oosten of het Verre-Oosten.

Het is iedere dag voor Belgische kunststofverwerkers een uitdaging om concurrentieel te blijven. 

Hoe slagen zij daar in? 

Dankzij de ondernemingsgeest van onze bedrijfsleiders, de innovatiekracht van onze bedrijven en de voorlopersrol die ze nemen in nieuwe uitdagingen. Enkel op deze wijze slagen de Belgische kunststofverwerkers erin om van het thuisland België een sterktehouder te maken op het vlak van Kunststoffen. Federplast.be speelt hierin een belangrijke rol. Het is immers op dit overlegplatform dat al deze ideeën vorm krijgen. De sterkte gecreëerd wordt. Maar hoe zeggen we dat dan ook weer in België, "l'Union fait la force?"

Bedankt voor uw toelichtingen!

Graag gedaan. En namens alle kunststofverwerkers, bedankt voor uw interesse en vragen.

 

Google+