Wat doet Federplast.be voor de lidbedrijven?

Federplast.be volgt voor haar leden/Bedrijven wetgeving op met betrekking tot markttoepassingen. Dit zowel op Europees als op Belgisch vlak.
Europese wetgeving volgt Federplast.be op door actief deel te nemen aan verschillende Europese organisaties. De lijst hiervan vind je terug onder het hoofdstuk "Partners".

Tijdens bijeenkomsten zorgt Federplast.be ervoor dat de stem van de Belgische kunststofverwerker gehoord wordt binnen deze organisaties. Met een Europa dat dag na dag wint aan belang, is het voor de Belgische kunststofverwerker van essentieel dat het belang van kleinere economiën en markten niet verloren gaan tussen grootmachten zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.  

Belgische wetgeving met betrekking tot markttoepassingen volgt Federplast.be op via contacten binnen Agoria en essenscia.

Zijn er nog andere expertise-gebieden binnen Federplast.be?

Federplast.be werkt als faciliterend overlegplatform rondom 2 expertise-gebieden. Deze zijn

  • wetgeving
  • business development


Federplast.be werkt samen met de volgende structuren om faciliterende overlegplatformen aan te reiken rondom 2 expertise-gebieden. Deze zjin:

  • innovatie: in samenwerking met CATALISTI (voorheen Flanders Plastic Vision /FISH): voor Vlaamse innovaties upstream (grondstoffen) en downstream (toepassingen) de waardeketen van kunststoffen en rubbers. Het Vlaams Kunststof CentrumCENTEXBEL: voor innovaties met betrekking tot extrusie processen, recyclage van kunststoffen,... SIRRIS : voor innovaties inzake automatisatie, robotisatie,...
  • onderwijs & vorming: in samenwerking met Covalent. Zij ondersteunen eveneens mee het actief bezoeken van jongeren om hen kennis te laten maken met het beroep van kunststof- en rubberverwerker en de vele uitdagingen waarvoor onze sector staat

In elk van deze expertisegebieden helpt Federplast.be de collectief gedetecteerde wensen van haar leden/bedrijven om te zetten in concrete actiepunten

Welke verwezenlijkingen heeft Federplast.be gerealiseerde de voorbije jaren?

Federplast.be heeft de voorbije jaren sterk ingezet op het communiceren van de juiste identiteit van de sector.

Belgische Kunststoffen worden vaak vergeleken met Europese of geimporteerde kunststoffen. Dat is niet correct.
In België zetten we al jaren in op hoogwaardige kunststoftoepassingen, terwijl laagwaardige bulkproducten steeds meer worden ingevoerd vanuit het buitenland. Dat die laagwaardige producten niet meer in België geproduceerd worden heeft te maken met de concurrentiepositie van de Belgische kunststofverwerker. Die Belgische kunststofverwerker kan vandaag niet meer concurreren tegen producten vervaardigd in lage loonlanden, waar de opwekking van energie vervuilend maar goedkoop is, de sociale zekerheid tot een minimum herleid is, terwijl de benodigde kennis om een bulkproduct te vervaardigen laag is.
Belgische kunststofverwerkers streven andere normen en waarden na, die zich vertalen in duurdere maar vooral duurzamere producten. Veel van die hoogwaardige producten exporteren we vandaag. Wat bewijst dat Belgische kunststofproducten kwalitatief zeer goed zijn, en ook zeer gewild zijn door onze buurlanden zoals bv Duitsland.

Federplast.be heeft de voorbije decennia voor haar leden/bedrijven steun verleend aan het creëren van een duurzaamheidskader.

Zo stond Federplast.be mee rond de wieg van initiatieven zoals het Belgische Verpakkingsinstituut, Fostplus, Valipac, Febelauto, Bebat, Recytyre, Plarebel enzovoorts...  Eén voor één initiatieven die trachten om enerzijds kwaliteit en veiligheid in de Belgische markt te waarborgen, anderzijds om de materialenkringloop te sluiten. Meer informatie over de recyclage van kunststoffen & rubber vindt u op www.werecycle.be

Tenslotte heeft Federplast.be ook haar steun verleend in het creëren van een wetenschappelijk kader voor het evalueren van de duurzaamheid van kuntstoffen. Immers tot voor kort werd de duurzaamheid van kunststoffen beoordeeld op basis van één eigenschap. Nochtans kent duurzaamheid vele aspecten. Het heeft dan ook veel tijd gevraagd om binnen de ganse industrie een akkoord te bereiken omtrent de wijze waarop duurzaamheid berekend kan worden. Dit vertrekkende vanuit een levenscyclusanalyse (LCA) van ieder product, waarbij de impacten steeds bekeken worden op het vlak van de eindapplicatie.

Vandaag komt Federplast.be op voor de bevoorradingszekerheid van onze kwalitatieve grondstoffen van morgen. Belgische kunststofverwerkers zullen de komende jaren steeds meer recyclaat gebruiken in nieuwe producten. Dat recyclaat zal voldoen aan alle eisen en criteria die vandaag gesteld worden aan "virgin" grondstoffen. Dat zijn grondstoffen die voor de eerste keer een levenscyclus doorlopen. De bevoorradingszekerheid en de kwaliteit waarborgen van onze grondstoffen van morgen, houdt in dat Federplast.be ijvert om ingezameld en gesorteerd recyclaat niet langer te exporteren. Wel om het te verwerken in eigen streek. Immers vooraleer kringlopen zekerheid zullen verwerven omtrent bevoorradingszekerheid en kwaliteit, dient er nog heel wat geinnoveerd te worden. Dat kan enkel indien partijen zich in één Circular Valley bevinden. Ook pleit Federplast.be voor gelijke spelregels binnen Europa. België loopt voorop, tijd dat ook andere Europese lidstaten eerst het niveau van België halen.  

Voor meer informatie kunt u ons steeds mailen of bellen, we helpen u graag verder met al uw vragen.


Het Federplast.be team

Google+