Federplast.be brengt kunststofverwerkers samen die duurzame kunststof verpakkingen produceren. Op die wijze is ze toegankelijk voor alle lidbedrijven van Federplast.be. De vergaderingen verlopen onder een strikte toepassing van de regels inzake mededinging!  

Dit om samen na te denken over belangrijke thema's zoals circulaire economie, het nog beter recycleren van Kunststoffen, het ontwikkelen van een wetgeving welke circulaire economie stimuleert in België en het innoveren van processen en producten teneinde een meer duurzame planeet over te dragen aan onze kinderen.  

Hiertoe komt de sectorcommissie verpakkingen 3x jaarlijks samen om met de leden uitwerking te geven aan deze thema's.

Vandaag bespreekt de Sectorcommissie Verpakkingen de volgende thema's:

  • Algemene regelgeving in België en andere landen: België is koploper binnen Europa in het ontwikkelen van een Circulaire Economie. In die rol is het belangrijk om erover te waken dat bedrijven niet inboeten aan concurrentiekracht. Het zou immers jammer zijn dat goedkope, minder duurzame verpakkingen op de markt blijven komen, in plaats van duurzamere kunststof verpakkingen.
      
  • Duurzaamheid en circulariteit: vandaag recycleert België al 39% van alle huishoudelijke kunststofverpakkingen. Een topresultaat binnen Europa. Kunststofverwerkers zetten volop in om in 2020 65% van alle huishoudelijke kunststofverpakkingen te recycleren. Méér dan 10% boven de waarde die Europa vooropstelt om te behalen in 2025.

  • Recycleren van Kunststof Verpakkingen: Design for Recycling is 'key' wanneer men hoge recyclagepercentages vooropstelt. Toch willen kunststoffen hier verder in gaan. Als sector wenst ze dan ook de ganse samenleving uit te nodigen tot een 'mindshift', een wijziging in mentaliteit. In plaats van Design for Recycling, gaan we zo met z'n allen voor een Design for Circularity. Wat we niet kunnen recycleren, produceren we niet meer.
      
  • Innovatie van processen en producten voor een meer duurzame planeet: producten kunnen recycleren vereist een andere productie, andere processen. Vanuit de kunststofverwerkende sector trachten we alle stakeholders binnen de circulaire economie te motiveren om samen te bepalen hoe we het best innoveren voor Circulariteit.

  • Actieplan en uitdagingen verpakkingssector: in deze transitieperiode is het van het grootste belang om snel en flexibel te blijven inspelen op de noden van de markt. Daartoe wordt er een actieplan opgesteld, dat telkens wordt afgetoetst om te zien of de sector de juiste stappen voorbereid op de juiste moment.

  • ...

Voor vragen of interesse, mag u zich steeds richten tot packaging@federplast.be

Heel graag tot de volgende meeting.
Het Federplast.be Team

 

 

 

Google+