De Sectorcommissie Bouw werd opgericht in 2010. Ze had als doelstelling om gemeenschappelijke thema's, die in de verschillende secties aan bod kwamen, op één gemeenschappelijk platform te bespreken. Ze is toegankelijk voor alle lidbedrijven van Federplast.be. De vergaderingen verlopen onder een strikte toepassing van de regels inzake mededinging!


Tot haar werkterrein behoren thema's zoals:

 • identiteit van de sector:
  • dat kunststoffen levens redden (LifeStraw) of simpelweg leven mogelijk maken op onmogelijke plaatsen (zoals bv. de poolbasis Kon. Elisabeth op de Zuidpool) is nagenoeg niet geweten. Toch kan u er veel over lezen via de volgende site: Duurzaam Bouwen met Kunststoffen. Natuurlijk!
   Kunststoffen doen nog veel meer dan enkel dat!  Ze zorgen ervoor dat iedereen kan voorzien in haar of zijn basisbehoeften. Het succes van kunststoffen ligt in het financieel bereikbaar maken voor iedereen van voeding (via irrigatiesystemen in droogte gebieden), van water (via lichte buisstructuren in moeilijk bereikbare bergdorpen), van huisvesting (kunststoffen bieden via demonteerbare systemen vaak een eerste opvang voor vluchtelingenstromen) en van verlichting (in gebieden waar geen elektriciteit voor handen is).

 • duurzaamheid:
  • uiteraard mogen kunststoffen niet verdwijnen in LANDfill (door storting), niet in SKYfill (door verbranding) en ook niet in WATERfill (door lozing). Kunststoffen moeten worden ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd. Waarom? Omdat ze recycleerbaar zijn.

 • evaluatie van duurzaamheid:
  • ons buikgevoel zegt ons dat enkel hernieuwbare materialen duurzaam kunnen zijn. Daarin vergissen we ons. Materialen op zich bepalen niet alleen of iets duurzaam is of niet. De wijze waarop we deze materialen gebruiken speelt hierin eveneens een belangrijke rol. Je kan een perfect duurzaam material op een onduurzame manier gebruiken, waardoor je onduurzaam bezig bent. Het was dan ook het streven van de ganse sector om duurzaamheidsevaluaties op wetenschappelijke wijze te onderbouwen. Dat is gelukt. Dankzij afspraken omtrent LCA's, EPD's en MMG's kunnen we nu uiteindelijk duurzaamheid objectief berekenen.  

 • circulariteit:
  • vandaag kijken we met z'n allen naar circulariteit. Het is een teken van material excellence, dat we de polymeren die we in de markt plaatsten ook terug kunnen capteren en deze in een nieuwe levenscyclus kunnen plaatsen. Dit capteren is tussentijds voor de sector een passie geworden. De ganse sector houdt zich hiermee bezig. Indien u meer wenst te weten omtrent circulariteit, kan u ons altijd contacteren.Wenst u ook een bijdrage te leveren in nieuwe inzichten inzake duurzaamheid, circulariteit of de identiteit van uw kunststofproducten? Contacteer ons dan via construction@federplast.be

 

 

Google+